peuterspeelzaal


linksstart.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Advertentie
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.linksstart.nl

Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Startpaginas maak je hier
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal Een peuterspeelzaal is een veel lossere vorm van kinderopvang. Eigenlijk valt ze buiten de regelingen van de kinderopvang (in Nederland). De financiering gebeurt niet zoals hieronder beschreven, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, die door de gemeente wordt uitgevoerd. De peuterspeelzaal is er voor 1 tot 4 dagdelen per week, en heeft minder het doel om in een groep de kinderen op te voeden en meer tot doel kinderen met elkaar te laten spelen. Vooruitlopend op de harmonisatiewet worden er al op enkele plaatsen in het land peuterspeelzalen omgevormd tot peuteropvang onder de wet Kinderopvang. De peuters worden dan langer opgevangen waardoor hun ouders de gelegenheid krijgen om betaald werk te vinden waardoor ze vervolgens recht hebben op de kinderopvangtoeslag. Hierdoor wordt peuteropvang in veel gevallen veel goedkoper dan de huidige peuterspeelzaal. Er komen kinderen tussen de 2 en 4 jaar.

 
Alifa
Alifa Alifa staat voor actief burgerschap. Dat betekent dat we de inwoners van Enschede stimuleren om mee te doen, hun talenten te ontwikkelen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. Met de inwoners van de stad werkt Alifa aan maatschappelijke ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling. Alifa is daar waar de mensen zijn, op straat en in de wijk, zichtbaar, toegankelijk en dienstbaar voor inwoners, met oprechte belangstelling voor en ondersteuning aan verschillende levensfasen en diverse leefstijlen. De vaak tijdelijke ondersteuning stelt de inwoner in staat de eigen woon- en leefomgeving te beïnvloeden en eigen kracht te ontwikkelen. Alifa bundelt de kennis, ervaring en betrokkenheid van ruim 300 medewerkers en 950 vrijwilligers.

 
 
©2009-2013 Copyright linksstart.nl
Disclaimer


Door Ron Zuidema i.s.m peuterspeelzaal.linksstart.nl
Er staan 34 links op deze pagina.

Opmerkingen of Suggesties? Klik hier